پیشنهادات و انتقادات خود را به ما بگویید
لطفا با ارائه نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود ما را در بهبود وظایف یاری فرمایید . در صورتی که هرگونه نظر ، انتقاد و پیشنهادی نسبت به فعالیت های سایت کافیته دارید ، خوشحال می شویم اگر از این طریق ما را آگاه فرمایید . نظرات شما حتماً مورد بررسی قرار خواهد گرفت . پیشاپیش از توجه شما تشکر می کنیم .
تماس با ما