جستجوی مقاله

dotnet (3) .net (3) ef core (2) entity framework core (1) architecture (1) icodenet (1) asp (1)
مقاله ها
محمد کریمی محمد کریمی 27-اردیبهشت-1403
خواندن 1 دقیقه

Add vs AddAsync EF Core - Part 39

بعد از انتشار فریمورک انتیتی 8 و EF Core 8، ویدیو‌ها را با ویژگی‌های جدید این نسخه‌ها و C# 12 خواهیم ساخت. در اینجا، تفاوت بین استفاده از Add و AddAsync در EF Core را بررسی می‌کنیم و موارد استفاده از هرکدام را توضیح می‌دهیم. این تحلیل به ما کمک می‌کند تا در پروژه‌هایمان انتخاب بهتری داشته باشیم و عملکرد بهینه‌تری را از EF Core به‌دست آوریم.  
ef core dotnet .net icodenet asp ادامه مقاله
محمد کریمی محمد کریمی 14-تیر-1402
خواندن 1 دقیقه

اولین قسمت از بررسی انتیتی فریمورک

تو این قسمت از نگاه تیم انتیتی فریمورک شروع کردیم و به یه معماری سطح صفر رسیدیم که اگه قرار باشه یه همچین ORM رو توسعه بدیم باید حداقل این اجزا رو داشته باشه . 02:00 Story of Unicorn 06:08 Technologies before ORMs 09:40 What is ORM 16:00 Entity Framework Core Architecture 17:00 Database Providers 20:00 DbContext 21:00 EF Core Provider 👀 مدت ویدیو : 25 دقیقه  🌐 لینک ویدیو :  
entity framework core ef core architecture ادامه مقاله