خدا

26-آبان-1402 / خواندن 1 دقیقه

امید من فقط به اون بالاسری هست🙏🏻


❤️ الله ❤️ 

الله #خدا #پروردگار#مهربان #امیرحسن محمدی#