جستجوی مقاله

مقاله ها
Rasta Fathi Rasta Fathi 6-تیر-1402
خواندن 6 دقیقه

درست همون لحظه که فکرشو نمیکردم

بلیط کنسرت یا کار جدید؟ همه ما تو زندگی پیش اومده که یه چیزیو خواستیم و نشده ،درست همون لحظه که باید میبوده نشده ،شاید بعدا بهش برسی ولی دیگه ذوق شو نداری دیگه مثل اون روز بهت حال نمیده . سنی ندارم حالا که بخوام چیزای این جوری بگم ولی بازم چندین بار برام پیش اومده . من هیچوقت با کنسرتای خواننده هامون حال نکردم ینی خیلی ذوق انچنانی براشون نداشتم،از هر خواننده هم فقط چند تا اهنگ معروفشو حفظ بود ...