Add vs AddAsync EF Core - Part 39

27-اردیبهشت-1403 / خواندن 1 دقیقه

بعد از انتشار فریمورک انتیتی 8 و EF Core 8، ویدیو‌ها را با ویژگی‌های جدید این نسخه‌ها و C# 12 خواهیم ساخت. در اینجا، تفاوت بین استفاده از Add و AddAsync در EF Core را بررسی می‌کنیم و موارد استفاده از هرکدام را توضیح می‌دهیم. این تحلیل به ما کمک می‌کند تا در پروژه‌هایمان انتخاب بهتری داشته باشیم و عملکرد بهینه‌تری را از EF Core به‌دست آوریم.


 

ef core dotnet .net icodenet asp