جستجوی مقاله

asp.net (1) فعالسازی gzip (1) فشرده سازی کدهای سایت (1) افزایش سرعت وبسایت (1) هش کردن در asp.net core (1) md5 در asp.net core (1) هش کردن رمز ها .net (1) md5 hashing asp.net (1)
مقاله ها
علی یوسفی علی یوسفی 18-آبان-1402
خواندن 1 دقیقه

هش کردن (Hashing) رمز به صورت MD5 در Asp.Net Core

به منظور هش کردن رمز ها در Asp.net Mvc از قطعه کد زیر استفاده می کردیم. FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile("Password", "MD5"); این قطعه کد در Core دیگر وجود ندارد و باید از قطعه کد زیر به منظور هش کردن رمزهای عبور به MD5 استفاده کرد. زمانی که وبسایت خود رابه Core ارتقا می دهید، این قطعه کد به خوبی برای شما جواب می دهد. public async Task<string> GenerateMd5HashPassword(strin ...
md5 hashing asp.net هش کردن رمز ها .net md5 در asp.net core هش کردن در asp.net core ادامه مقاله
علی یوسفی علی یوسفی 1-مهر-1402
خواندن 3 دقیقه

فعال سازی Compression در Asp.net Mvc برای افزایش سرعت وبسایت

فعال سازی Compression در Asp.net Mvc برای افزایش سرعت وبسایت نحوه فعال سازی Compression در Asp.net Mvc و. افزایش چشم گیر سرعت وبسایت به صورت کاملا کاستومایز و حرفه ای . ابتدا باید WebmarkupMin Asp.net4 را با ناگت نصب کرده. سپس باید یک کلاس در پوشه App_Statrt ایجاد کرده و یک اکشن فیلتر به صورت زیر تعریف نماییم: using System.Collections.Generic; using WebMarkupMin.AspNet.Brotli; using WebMarkupMin.AspNet.Common; using WebMarkupMin.AspNet.Common.Compressor ...
asp.net فعالسازی gzip فشرده سازی کدهای سایت افزایش سرعت وبسایت ادامه مقاله