جستجوی مقاله

asp.net (1) فعالسازی gzip (1) فشرده سازی کدهای سایت (1) افزایش سرعت وبسایت (1) هش کردن در asp.net core (1) md5 در asp.net core (1) هش کردن رمز ها .net (1) md5 hashing asp.net (1)
مقاله ها
علی یوسفی علی یوسفی 18-آبان-1402
خواندن 1 دقیقه

هش کردن (Hashing) رمز به صورت MD5 در Asp.Net Core

به منظور هش کردن رمز ها در Asp.net Mvc از قطعه کد زیر استفاده می کردیم. FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile("Password", "MD5"); این قطعه کد در Core دیگر وجود ندارد و باید از قطعه کد زیر به منظور هش کردن رمزهای عبور به MD5 استفاده کرد. زمانی که وبسایت خود رابه Core ارتقا می دهید، این قطعه کد به خوبی برای شما جواب می دهد. public async Task<string> GenerateMd5HashPassword(strin ...
md5 hashing asp.net هش کردن رمز ها .net md5 در asp.net core هش کردن در asp.net core ادامه مقاله