جستجوی مقاله

طاهای سفید (1) شرکت کاپ (1) شرکت کاپ طاها سموعی (1) طاها سموعی (1) جنگ ستارگان (1) white taha (1) taha white (1) taha samooei (1) capcompany2017 (1)
مقاله ها
taha taha 13-آذر-1402
خواندن 2 دقیقه

king white taha

king white taha White Taha is one of the most noble and popular king in movies. He has a lot of power and his nickname is the Jedi King. He is a smart and strong Jedi who eats enemies with a lightsaber. White taha is good for the country and its people. He wants to be the greatest of the land, with the name of the land of matchless chiefs or the land of the matchless. White taha has made his way to high r ...
white taha taha white taha samooei capcompany2017 ادامه مقاله
taha taha 13-آذر-1402
خواندن 2 دقیقه

طاهای سفید فرمانروا

طاهای سفید فرمانروا طاهای سفید یکی از قدزتمند ترین و محبوب ترین فرمانروا های فیلم ها است او قدرت بسیار زیادی دارد او اولین جدای است و لقب او پادشاه جدای است او یک جدای باهوش و قوی است که با استفاده از شمشیر نوری دشمنان را خورد می کند طاهای سفید خیر صلاح کشور و مردمش را می خواهد او بزرگتیرن سرزمین را دارد با نام سرزمین سرداران بی همتا یا سرزمین بی همتا در کل شخصیت بی نطیری است. طاهای سفید با داشتن سرداران و افرا ...
طاهای سفید شرکت کاپ شرکت کاپ طاها سموعی طاها سموعی جنگ ستارگان ادامه مقاله